• Rail

Tanzania Railway Corporation and Democratic Republic of the Congo set to discuss collaboration Tanzania Railway Corporation and Democratic Republic of the Congo set to discuss collaboration

Minister of Construction and Transport Tanzania Prof. Makame Mbarawa accompanied by the Minister of Infrastructure of the Democratic Republic of the Congo - DRC Alexis Gusaro along with other leaders from the DRC visited the SGR Station building in Dar es Salaam, in November.

Prof. Makame Mbarawa has said that the purpose of the DRC Minister of Infrastructure's visit is to develop cooperation between Congo and Tanzania in economic fields and relations through good infrastructure including railways and ports between these two countries.

Minister of Infrastructure and Transport of the DRC Hon. Alexis Gusaro accompanied by fellow Minister Cherubin Senga visited the city of Dar es Salaam in order to sign an agreement for the construction of Railway, Ship, Port and Road infrastructure between those countries.

Mr. Alexis Gusaro has said that the construction of a modern railway - SGR will help business activities between Tanzania and Congo by facilitating the transport of goods faster and more safely, he has also congratulated the TRC for being able to set plans to build a railway that will connect Congo and Tanzania.

"DRC has a lot of minerals, we can transport minerals and other goods from Congo to Tanzania through the railway and from Tanzania to Congo," said Mr. Alexis Gusaro.

Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Tanzania Prof. Makame Mbarawa akiongozana na Waziri wa Miundombinu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo - DRC Alexis Gusaro pamoja na viongozi wengine kutoka DRC wametembelea jengo la Stesheni ya SGR jijini Dar es Salaam, Novemba 2022.

Prof. Makame Mbarawa amesema lengo la ziara ya Waziri wa Miundombinu DRC ni kuendeleza ushirikiano wa Kongo na Tanzania katika nyanja za kiuchumi na uhusiano kupitia miundombinu mizuri ikiwemo reli na bandari baina ya nchi hizi mbili.

Waziri wa Miundombinu na Uchukuzi wa DRC Mhe. Alexis Gusaro akiongozana na Waziri mwenza Cherubin Senga wametembelea jijini Dar es Salaam kwaajili ya kusaini makubaliano ya ujenzi wa miundombinu ya Reli, Meli, Bandari na Barabara kati ya nchi hizo.

Mheshimiwa Alexis Gusaro amesema kuwa ujenzi wa reli ya kisasa - SGR utasaidia shughuli za biashara kati ya Tanzania na Kongo kwa kuwezesha kusafirisha mizigo kwa haraka na usalama zaidi, pia ameipongeza TRC kwa kuweza kuweka mipango ya kujenga reli itakayokua inaunganisha Kongo na Tanzania.

"DRC tuna madini mengi tunaweza kusafirisha madini na mizigo mingine kutoka Kongo kuja Tanzania kupitia njia ya reli na kutoka Tanzania kwenda Kongo" alisema Mheshimiwa Alexis Gusaro.

Gavana wa jimbo la Tanganyika nchini Kongo Bi. Julie Mwayuma ameipongeza Tanzania kwa mradi mkubwa wa SGR na wanategemea mambo mazuri zaidi pindi SGR itakapofika Karemii mji wa Tanganyika ili kurahisisha usafirishaji wa mizigo ya biashara.

Ziara hii ya makubaliano ya ujenzi wa miundombinu ya Reli, Meli, Bandari pamoja na Barabara itachochea fursa ya usafirishaji wa bidhaa za biashara kwenda Kongo kwakua inaitegemea Tanzania katika uingizaji wa mizigo kutoka nchi mbalimbali kupitia bandari na kuisafirisha kwa kutumia Reli na Barabara hadi Kongo.

Source: Railways Africa